Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Nigdy nie powinniśmy
modlić się o jakąś łaskę dla kogoś,
poza wypadkiem gdy mówimy:
“Jeśli to się Bogu podoba”.”

 /św. Filip Neri/

Vallicella – pokoje św. Filipa, rzeczy osobiste Świętego