Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Nigdy nie powinno się myśleć,
że się coś dobrze zrobiło,
albo poprzestawać na stopniu doskonałości,
który można było osiągnąć,
bo Chrystus dał nam wzór naszej doskonałości,
gdy stawiał nam przed oczyma
doskonałość wiekuistego Ojca:
“Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz w niebie
doskonały jest”.”

 /św. Filip Neri/

Vallicella – pokoje św. Filipa, rzeczy osobiste Świętego