Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Opuszczać modlitwę, gdy jesteśmy odwoływani
by spełnić jakiś akt miłości ludzkiej
względem naszych bliźnich,
to nie znaczy właściwie opuszczać modlitwę,
lecz opuszczać Chrystusa dla Chrystusa,
czyli ogołacać się z duchowej słodyczy,
żeby duszę pozyskać.”

 /św. Filip Neri/

Vallicella – pokoje św. Filipa, rzeczy osobiste Świętego