Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Lepiej jest, gdy kończy się modlitwę
z chęcią i postanowieniem,
by do niej znów wrócić,
niż gdy się odchodzi od niej
nasyconym i znudzonym.”

 /św. Filip Neri/

Vallicella – pokoje św. Filipa, rzeczy osobiste Świętego