Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Nie powinniśmy porzucać naszej modlitwy
z powodu rozproszeń lub niepokoju ducha,
nawet gdy wydaje się bez pożytku jej kontynuowanie.
Kto wytrwa przez wyznaczony czas na modlitwie
i przy tym swojego ducha skieruje na przedmiot modlitwy,
zdobędzie wielką zasługę.”

 /św. Filip Neri/

herb Kongregacji Oratorium na drzwiach Chiesa Nuova