Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Najlepsze lekarstwo na duchowe oschłości
polega na tym, aby stawać jak żebrak
w obecności Boga i świętych;
i jak żebrak
chodzić od jednego świętego do drugiego
i prosić o duchową jałmużnę,
z takim samym uporem,
z jakim na ulicy prosiłby nas biedak o jałmużnę.”

 /św. Filip Neri/

herb Kongregacji Oratorium na drzwiach Chiesa Nuova