Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Skoro ojcowie dali synom dobre wychowanie,
to synowie, którzy pójdą ich wzorem
i wkroczą na wytyczoną drogę,
przeżyją radość widząc, jak ich rodzina
trwa na drodze świętości i bojaźni Bożej.”

 /św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri