Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Aby zachować czystość,
muszą młodzi często przystępować do sakramentów,
a zwłaszcza nie zaniedbywać spowiedzi.”

/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri