Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Nie można nigdy zbytnio dowierzać sobie,
albowiem jest to podstępem szatana,
aby nas najpierw ukołysać w pewności,
a później doprowadzić do upadku.”

/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri