Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Powinniśmy się lękać
i uciekać przed pokusami ciała,
nawet w chorobie i w późnym wieku,
tak długo jak możemy tylko otwierać oczy,
ponieważ duch niepowściągliwości
nie stosuje rozejmu, ani do miejsca,
ani czasu, ani osoby.


/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri