Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Jeśli chodzi o czystość
– to nie ma większego niebezpieczeństwa,
niż nie obawiać się niebezpieczeństwa;
bo gdy ufa się zbytnio sobie
i nie boi się,
to wszystko jest stracone.

/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri