Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Aby dobrze zacząć i jeszcze lepiej zakończyć,
jest konieczne, by każdego dnia,
jeśli tylko nie ma na drodze jakiejś istotnej przeszkody,
słuchać Mszy św.”

/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri