Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Aby osiągnąć i zachować cnotę czystości,
potrzeba nam koniecznie
dobrego i doświadczonego spowiednika.

/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri