Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Skoro tylko odczuje się, że się jest kuszonym,
należy zwracać się do Boga
i pobożnie odmawiać akt strzelisty,
który ojcowie pustyni tak cenili:
“Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie pospiesz ku ratunkowi memu!”
albo werset:
“Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste!”

/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri