Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Gdy przychodzą zmysłowe myśli,
to musimy naszego ducha
natychmiast na co innego skierować.

/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri