Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Nigdy nie mów: “Jakie dzieła czynią święci!”,
lecz:
“Jakie wielkie dzieła czyni Bóg w swoich świętych!””

/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri