Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„W zmaganiach z ciałem
tylko tchórzliwi odnoszą zwycięstwo;
ci mianowicie, co uciekają.”

/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri