Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Mniej powinniśmy się niepokoić
o tego, który będąc cieleśnie kuszonym
przeciwstawia się unikając okazji,
niż o tego, który nie będąc kuszonym,
nie unika starannie okazji.

/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri