Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Jeśli ktoś naraża się
na niebezpieczeństwo grzechu i przy tym mówi:
“Ja nie upadnę, nie popełnię grzechu”,
to jest to prawie nieomylny znak,
że on właśnie upadnie
i to z tym większą szkodą dla jego duszy.

/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri