Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Bardzo pożytecznie jest często z serca mówić:
“Panie nie ufaj mi, bo na pewno upadnę,
jeśli Ty mi nie pomożesz”,
albo:
“O mój Panie, nie spodziewaj się ode mnie
niczego prócz zła”.”

/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri