Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„W chwilach pokus nie powinniśmy mówić:
“Ja chcę to czynić, albo to mówić”,
ponieważ jest to zaufanie tylko sobie;
powinniśmy raczej z pokorą mówić:
“Ja wiem, co czynić powinienem,
ale nie wiem, co czynić będę”.

/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri