Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Powinniśmy się całkowicie zjednoczyć w Bożej Miłości
i tak dalece wnikać do życiodajnego źródła Mądrości
przez ranę Serca Jezusowego,
abyśmy mogli wyprzeć się siebie i miłości własnej.


/św. Filip Neri/

San Giovanni dei Fiorentini – św. Filip był rektorem tego kościoła