Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Ilekroć ci, co się dręczą skrupułami, zechcą wiedzieć,
czy się zgodzili na prowokacyjne zakusy złego, czy też nie 
(zwłaszcza w myślach) to muszą baczyć na to,
czy w czasie samej pokusy
zachowali zawsze żywą miłość do cnoty,
przeciwstawną temu występkowi, do którego byli kuszeni
i czy mieli w nienawiści zwłaszcza sam grzech;
wtedy jest to najczęściej dobrą oznaką,
że oni nie wyrazili zgody.


/św. Filip Neri/

San Giovanni dei Fiorentini – św. Filip był rektorem tego kościoła