Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo


„Powołanie do życia zakonnego
jest największym dobrodziejstwem,
jakie Matka Boża otrzymuje
od swojego Syna dla tych,
którzy są Jej oddani w modlitwie.” 


/św. Filip Neri/

Gaeta (popiersie ufundowane z okazji 300-lecia śmierci św. Filipa)