Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Miłość Najświętszej Panny do Boga
była tak wielka,
że aż z powodu pragnienia połączenia się z Nim,
odczuwała głęboki ból;
dlatego też, żeby Ją pocieszyć,
wiekuisty Ojciec obdarzył Ją 
swoim jedynym i umiłowanym Synem.”


/św. Filip Neri/

konfesjonał św. Filipa Neri – Chiesa Nuova