Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Rozczarowanie
odczuwane z tego powodu,
że odmawia się nam Komunii świętej,
jest oznaką twardości, pychy
i braku umartwienia.


/św. Filip Neri/

konfesjonał św. Filipa Neri – Chiesa Nuova