Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Nie powinniśmy zbyt pochopnie ufać młodym ludziom,
którzy są rzekomo bardzo pobożni;
należy odczekać aż im skrzydła odrosną
i dopiero wtedy będziemy widzieli, jaki lot obierają.”

 

/św. Filip Neri/

kielich św. Filipa – Chiesa Nouva