Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Zły duch używa często podstępu,
pobudzając ludzi pobożnych
do praktyk pokutnych i biczowań,
by ich w ten sposób, gdy pójdą zbyt daleko, osłabić,
żeby potem nie potrafili zdziałać
żadnych dobrych uczynków większej wagi,
względnie by przez tę chorobliwość, w którą popadli,
zostali tak przeczuleni,
żeby rezygnowali nawet ze zwykłych nabożeństw,
a w końcu wycofali się ze służby Bożej.”

 

/św. Filip Neri/

kielich św. Filipa – Chiesa Nouva