Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Aby uniknąć jakiegokolwiek niebezpieczeństwa chełpliwości,
powinniśmy jakieś nasze szczególne nabożeństwa
odprawiać w swoim pokoju
i nigdy nie powinniśmy szukać na otwartym miejscu
duchowych słodyczy i odczuwalnych pociech.”

 

/św. Filip Neri/

pokoje św. Filipa – Chiesa Nuova