Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo


W pokusach cielesnych 
chrześcijanin musi 
natychmiast uciekać się do Boga, 
trzy razy uczynić znak krzyża 
na swoim sercu
i mówić: 
“Chryste, Synu Boży, ulituj się nade mną!”

 /św. Filip Neri/

Gaeta (popiersie ufundowane z okazji 300-lecia śmierci św. Filipa)