Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Jednakże nie powinno się powstrzymywać siebie,
aby dobre dzieła czynić, oby tylko usuwać z drogi
pokusę próżnej sławy.”

 

/św. Filip Neri/

Katakumby św. Sebastiana – miejsce modlitwy św. Filipa przez 10 lat