Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Możemy rozróżnić trzy rodzaje chełpliwości:

pierwszą możemy nazwać “pani”;
tzn. gdy chełpliwość poprzedza nasze czyny
a my chcemy działać dla próżnej sławy;

drugi możemy nazwać “towarzyszka”;
tzn. gdy chce się podejmować jakieś działanie nie dla próżnej chwały,
lecz odczuwa się przy tym zadowolenie;

trzeci możemy nazwać “służąca”,
tj. gdy chełpliwość wynika z naszych czynów,
my zaś natychmiast ją tłumimy.

Przede wszystkim nie powinna próżna chełpliwość grać “pani”.”

 

/św. Filip Neri/

Katakumby św. Sebastiana – miejsce modlitwy św. Filipa przez 10 lat