Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Jeżeli próżna sława jest “towarzyszką”,
to nie zabiera ona naszej zasługi;
ale chrześcijańska doskonałość wymaga,
aby ona “służącą” była.”

 

/św. Filip Neri/

Katakumby św. Sebastiana – miejsce modlitwy św. Filipa przez 10 lat