Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Kto postępuje zawsze z miłości do Boga,
nie pragnie niczego dla swojej chwały
i dlatego też jest we wszystkim gotowy,
aby działać, albo nie działać
i to nie tylko w sprawach mu obojętnych,
lecz także w dobrych;
ten jest zawsze poddany woli Bożej.”

 

/św. Filip Neri/

Katakumby św. Sebastiana – miejsce modlitwy św. Filipa przez 10 lat