Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Aby całkowicie osiągnąć dar pokory,
potrzebne są cztery rzeczy:
gardzić światem,
nikim nie gardzić,
gardzić sobą,
gardzić tym,
że się jest pogardzanym.”

 

/św. Filip Neri/

Katakumby św. Sebastiana – miejsce modlitwy św. Filipa przez 10 lat