Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Św. Piotr i pozostali Apostołowie,
jak i ludzie ducha apostolskiego wiedzieli,
że Syn Boży narodził się w ubóstwie,
a później był bez żadnego mienia tak,
że nie miał na czym głowy położyć;
a gdy zobaczyli Go umarłego
i obnażonego na krzyżu,
pozbywali się także oni wszystkich rzeczy
i decydowali się na drogę rad ewangelicznych.”

 

/św. Filip Neri/

Katakumby św. Sebastiana – miejsce modlitwy św. Filipa Neri przez 10 lat