Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„W tym życiu nie ma czyśćca,
jest albo niebo, albo piekło:
albowiem dla takiego, który Bogu prawdziwie służy,
trud i niedola będzie pociechą, że przy wszystkich nieszczęściach
niesie w sobie już na tym świecie niebo.
Natomiast kto nie służy naprawdę Bogu
i oddaje się zmysłowości,
ma już na tym świecie jedno piekło, a na tamtym drugie.”

 

/św. Filip Neri/

Katakumby św. Sebastiana – miejsce modlitwy św. Filipa Neri przez 10 lat