Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Aby coś dobrze rozpocząć
i jeszcze lepiej ukończyć,
nieodzowne jest nabożeństwo do Maryi,
Bożej Matki.”

 

/św. Filip Neri/

Katakumby św. Sebastiana – miejsce modlitwy św. Filipa Neri przez 10 lat