Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Musimy pokładać ufność w Bogu,
który jest niezmienny,
i nie powinniśmy się zniechęcać,
gdy spotkają nas przeciwności.”

 

/św. Filip Neri/

Katakumby św. Sebastiana – miejsce modlitwy św. Filipa Neri przez 10 lat