Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Ci, którzy przez dłuższy czas ćwiczyli się w służbie Bożej,
mogą w swojej modlitwie wyobrazić sobie
jak nakłada się na nich wszelkiego rodzaju przykrości:
np. ciosy, rany i im podobne
i w ten sposób, aby Chrystusa przez swoją miłość naśladować,
mogą zawczasu przyzwyczaić swoje serce
do przebaczania rzeczywistych przykrości, gdy one przyjdą.”

 

/św. Filip Neri/

Opactwo Tre Fontane – tu św. Filip otrzymał radę:
„Twoimi Indiami jest Rzym”