Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Pamiętajcie o Maryi,
gdyż Ona jest ową niewysłowioną Dziewicą,
ową chwalebną Niewiastą,
która bez szkody dla swojego dziewictwa
poczęła i porodziła Tego,
którego całe nieba ogarnąć nie mogą.”

 

/św. Filip Neri/

Opactwo Tre Fontane – tu św. Filip otrzymał radę:
„Twoimi Indiami jest Rzym”