Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„W naszym ubiorze
powinniśmy, jak św. Bernard  
kochać ubóstwo ale nie brud.”

 

/św. Filip Neri/

Opactwo Tre Fontane – tu św. Filip otrzymał radę:
„Twoimi Indiami jest Rzym”