Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo


Musimy szukać Chrystusa
tam, gdzie Chrystusa nie ma,
tzn. w krzyżu i cierpieniu,
gdzie Go teraz faktycznie nie ma,
ale gdzie my, idąc tą drogą,
spotykamy Go w chwale.”

 /św. Filip Neri/

Gaeta (popiersie ufundowane z okazji 300-lecia śmierci św. Filipa)