Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Jest bardzo pożyteczne dla tych,
którzy głoszą słowo Boże lub poświęcają się modlitwie,
aby czytać dzieła pisarzy, którzy na “Ś” zaczynają się,
np. św. Augustyn, św. Bernard.”

 

/św. Filip Neri/

San Girolamo dell Carità