Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo


„Częsta spowiedź
jest wielkim dobrem dla duszy,
albowiem przez nią dusza się oczyszcza,
uświęca i umacnia w służbie Bożej;
dlatego nie powinniśmy zatem zaniedbywać spowiedzi
w ustalonym przez nas dniu
dla innych spraw, lecz trzeba nam
najpierw iść do spowiedzi,
a potem do tamtych spraw,
i tak pierwsze pomogą drugim.
” 

 /św. Filip Neri/

Gaeta – Montagna Spaccata, kaplica Ukrzyżowanego zbudowana w pękniętej skale