Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Zanim pójdziemy do spowiedzi
albo zwrócimy się o poradę do Ojca Duchownego,
powinniśmy pomodlić się
o prawdziwie dobrą wolę
zostania naprawdę świętym człowiekiem.”

 

/św. Filip Neri/

San Girolamo della Carità