Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Chrystus umarł za grzeszników;
dlatego musimy zdobyć się na odwagę
i ożywić nadzieję, że posiądziemy niebo.
Możliwe jest to jednak pod warunkiem,
że żałujemy za nasze grzechy
i czynimy dobro.”

 

/św. Filip Neri/

San Girolamo della Carità