Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Gdy przechodzi się
ze złego sposobu życia w dobry,
to nie jest konieczna rada;
lecz kiedy chce się przejść
z dobrego w lepszy,
wówczas potrzeba zdecydowania,
czasu, rady i modlitwy.”

 

/św. Filip Neri/