Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Powinniśmy nieustannie prosić Boga
o nawrócenie grzeszników
i przy tym myśleć o radości
jaką Bóg i aniołowie w niebie
mają z nawrócenia każdego grzesznika.”

 

/św. Filip Neri/