Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

Kto często, gdy tylko może,
przystępuje do Komunii świętej,
wydaje dobre owoce:
owoc pokory,
owoc cierpliwości,
owoc wszelkich cnót.

 /św. Filip Neri/

Gaeta – Montagna Spaccata, kaplica Ukrzyżowanego zbudowana w pękniętej skale